Pasiūlymas Tarybos sprendimas leidžiantis Jungtinei Karalystei įvesti specialią priemonę, nukrypstančią nuo direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo 5 straipsnio 6 dalies ir 11 straipsnio A skirsnio 1 dalies b punkto (Tik tekstas anglų kalba yra autentiškas)