Domstolens dom (fjärde avdelningen) den 2 december 2004.$