Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 2 grudnia 2004 r.$