Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (ir-Raba' Awla) tat-2 ta' Diċembru 2004.