Tiesas spriedums (ceturtā palāta) 2004. gada 2.decembrī.