Proposta għal regolament tal-Kunsill li jestendi d-dazji anti-dumping definittivi imposti mir-Regolament (KE) Nru 964/2003 dwar l-importazzjonjiet ta’ fittings ta’ tubi jew papjijiet, tal-ħadid jew l-azzar, li joriġinaw mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, għall-importazzjonijiet ta’ fittings ta’ tubi jew pajpijiet, tal-ħadid jew l-azzar, ikkunsinnati mill-Filippini, kemm jekk iddikjarati li joriġinaw mill-Filippini kemm jekk le