Regolament tal-kunsill (KE) Nru. 293/2005 tas- 17 ta' Frar 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 866/2004 dwar reġim taħt l-Artikolu 2 tal-Prokoll Nru 10 għall-Att ta’ l-Adeżjoni fir-rigward ta’ l-agrikoltura u l-faċilitajiet għal persuni li jkunu qed jaqsmu l-linja