Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1493/2004 tat- 23 ta' Awissu 2006 li jniżżel miżuri transitorji li għandhom ikunu adottati b'konsiderazzjoni ta' l-adeżjoni ta' Ċipru, ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, l-Ungerija, il-Latvja, il-Litwanja, Malta, il-Polonja, l-iSlovenja u l-iSlovakkja fir-rigward tar-rekwiżiti għall-għoti ta' rimborżi għall-esportazzjonijiet ta' ċerti prodotti tal-ħalib jew tal-bajd skond ir-Regolament (KE) Nru 1520/2000