Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.10066 — Carlyle/Flender) Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka (Tekst značajan za EGP) 2020/C 451/03