Trattat Li Jistabbilixxi kostituzzjoni għall-Ewropa - PARTI I - TITOLU VII - FINANZI TA' L-UNJONI - Artikolu I-55