Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie pracovných a životných podmienok na rozpočtový rok 2006