2005/263/KE: Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l- 4 ta’ Marzu 2005 li tawtorizza lil Stati Membri jadottaw ċerti derogi skond id-Direttiva 94/55/KE fir-rigward tat-trasport ta’ merkanzija perikoluża bit-triq (notifikat bid-dokument numru C(2005) 440) Test b’rilevanza għaż-ŻEE.