Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 20. októbra 2005.