Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (it-Tielet Awla) ta' l-20 ta' Ottubru 2005.$