Euroopa Kohtu otsus (kolmas koda), 20. oktoober 2005.$