mnenje Komisije v skladu s točko (c) tretjega pododstavka člena 251(2) Pogodbe ES o spremembah, ki jih je Evropski parlament predložil k skupnemu stališču Sveta glede predloga direktive Evropskega Parlamenta in Sveta o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih, ki razveljavlja Direktivo 91/157/EGS o spremembah predloga Komisije v skladu s členom 250(2) Pogodbe ES