Razpis za zbiranje predlogov – EACEA/06/12 – Program Mladi v akciji – Akcija 3.2 – Mladi v svetu: Sodelovanje z državami, ki niso sosednje države Evropske unije