Kvietimas teikti paraiškas – EACEA/06/12 – Programa „Veiklus jaunimas“ – 3.2 veiksmas – Jaunimas pasaulyje: bendradarbiavimas su šalimis, kurios nėra Europos Sąjungos kaimynės