2014/2006/KE: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2014/2006 tad- 19 ta’ Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2505/96 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta' kwoti ta' tariffi tal-Komunità awtonomi għal ċerti prodotti agrikoli u industrijali