It-traffikar tal-bnedmin ***I Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal- 14 ta’ Diċembru 2010 dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin, u l-protezzjoni tal-vittmi, li tirrevoka d-Deċiżjoni Qafas 2002/629/ĠAI (COM(2010)0095 – C7-0087/2010 – 2010/0065(COD))#P7_TC1-COD(2010)0065 Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl- 14 ta’ Diċembru 2010 bil-ħsieb ta’ l-adozzjoni tad-Direttiva 2011/…/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin u l-protezzjoni tal-vittmi tagħha, u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Qafas 2002/629/ĠAI