Written question E-002519/11 Marietje Schaake (ALDE) u Ana Gomes (S&D) lill-Kummissjoni. Il-kontribuzzjoni finanzjarja tan-NU għall-investigazzjonijiet tal-Qorti Kriminali Internazzjonali dwar il-Libja