Návrh nařízení Evropského Parlamentu a Rady o roamingu ve veřejných mobilních sítích ve Společenství a o změně směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací {SEK(2006) 925} {SEK(2006) 926}