Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα Darmon της 16ης Οκτωβρίου 1985.