Decyzja Komisji z dnia 28/07/2004 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem (Sprawa COMP/M.3402 - SIEMENS / 3i / AGUTH / XTRAMIND (4064)) zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr /89 (Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)