Beschikking van de Commissie van 28/07/2004 waarbij een concentratie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt wordt verklaard (Zaak nr. COMP/M.3402 - SIEMENS / 3i / AGUTH / XTRAMIND (4064)) op grond van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)