Trattat Li Jistabbilixxi kostituzzjoni għall-Ewropa - Protokolli u annessi - 24.Protokoll dwar l-Artikolu I-41(2) tal-Kostituzzjoni