Written question E-001926/11 Csanád Szegedi (NI) lill-Kummissjoni. Il-liġi dwar il-midja versus l-awtodeterminazzjoni Ungeriża