Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal- 24 ta’ Diċembru 2009 li tiddetermina, skont id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, lista ta’ setturi u subsetturi meqjusa li huma esposti għal riskju sinifikanti ta’ rilaxx tal-karbonju (notifikata bid-dokument numru C(2009) 10251) (Test b’relevanza għaż-ŻEE) (2010/2/UE)