Limiti msemmija fid-Direttiva 2004/17/KE u d-Direttiva 2004/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, kif emendati bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1251/2011, espressi fil-munita nazzjonali tal-Istati tal-EFTA