Written question E-002628/11 Nikolaos Salavrakos (EFD) lill-Kummissjoni. Theddida mill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin Tork