Pożizzjoni Komuni (KE) Nru 6/2006, fl- 10 ta' Marzu 2006 , adottata mill-Kunsill, bi qbil mal-proċedura ta' l-Artikolu 251 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Europea, bil-ħsieb li tiġi adottata d-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta' opportunitajiet indaqs u ta' trattament ugwali ta' l-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet ta' impjiegi u xogħol (tfassil mill-ġdid)