Written question E-000792/11 Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE) lill-Kummissjoni. Eżempju ta’ prattika tajba fiż-żoni marittimi protetti ta’ interess għas-sajd li jinsabu taħt amministrazzjoni konġunta f’Miñarzos u Cedeira (il-Galizja)