Zadeva T-409/04: Tožba Benita Latino proti Komisiji Evropskih skupnosti, vložena dne 4. oktobra 2004