Kawża C-280/11 P: Appell ippreżentat fis- 6 ta’ Ġunju 2011 mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea mis-sentenza mogħtija fit- 22 ta’ Marzu 2011 mill-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) fil-Kawża T-233/09, Access Info Europe vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea