Written question E-012557/11 Zigmantas Balčytis (S&D) lill-Kummissjoni. Proġetti ta’ prijorità għat-tnaqqis tal-ewtrofikazzjoni tal-Baħar Baltiku kkawżata mill-Belarus u r-Russja