Eiropas Parlamenta un Padomes Ieteikumu, 2006. gada 20. decembrī , par nepilngadīgo personu un cilvēka cieņas aizsardzību un par tiesībām uz atbildi saistībā ar Eiropas audiovizuālo un tiešsaistes informācijas pakalpojumu nozares konkurētspēju