Tarybos sprendimas 2004/197/BUSP, 2004 m. vasario 23 d. nustatantis Europos Sąjungos karinio ar gynybinio pobūdžio operacijų bendrųjų išlaidų finansavimo administravimo mechanizmą