Nõukogu otsus 2004/197/ÜVJP, 23. veebruar 2004, millega luuakse mehhanism Euroopa Liidu sõjalise või kaitsetähendusega operatsioonide ühiste kulude rahastamise haldamiseks