Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (verżjoni konsolidata)#C. Protokolli Annessi mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewopea, t-Trattat li jistabbilixxi l- Komunità Ewropea u t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunita' Ewropea dwar l-Enerġija Atomika #Protokoll (Nru 6) dwar l-Istatut tal-Qorti ta' Ġustizzja (2001)