Trattat Li Jistabbilixxi kostituzzjoni għall-Ewropa - PARTI II - IL-KARTA TAD-DRITTIJIET FUNDAMENTALI TA' L-UNJONI - TITOLU II - LIBERTAJIET - Artikolu II-77