Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.8241 – Nordic Capital/Nordnet/Group of individual investors) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP )