Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8241 – Nordic Capital/Nordnet/Group of individual investors) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP )