Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.8241 – Nordic Capital / Nordnet / individuālo ieguldītāju grupa) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ )