Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.8241 – Nordic Capital / Nordnet / Group of individual investors) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti )