Opinjoni tal-Kumitat Konsultattiv dwar il-ftehimiet restrittivi u l-pożizzjoni dominanti mogħtija fil-laqgħa tiegħu tal- 25 ta' Ġunju 2012 rigward abbozz ta’ deċiżjoni relatat mal-Każ COMP/39.611 – Water Management Products – Rapportatur: Il-Polonja