Written question E-5907/10 Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) lill-Kummissjoni. Użu ħażin ta’ mediċini: tnaqqis tal-iżbalji fit-teħid ta’ mediċini biż-żieda ta’ riħa identifikabbli għal kull ingredjent attiv fil-pilloli, għal raġunijiet ta’ sigurtà