Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' 23/11/2011 li tiddikjara konċentrazzjoni hija kompatibbli mas-suq komuni (il-Każ Nru COMP/M.6415 - VENDOME COMMERCES / CDC / IMMEUBLE TOULON) skond ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (It-test bl-Franċiz biss huwa awtentiku)