Opinjoni tal-Avukat Ġenerali J. Kokott, ippreżentata fit-28 ta’ Marzu 2012.