Forslag til afgørelse fra generaladvokat J. Kokott fremsat den 28. marts 2012$