Zadeva T-491/17: Sklep Splošnega sodišča z dne 24. septembra 2019 – Opere Pie d'Onigo/Komisija (Ničnostna tožba – Državne pomoči – Shema pomoči, ki jo je uvedla Italija v korist nekaterih ponudnikov socialno-zdravstvenih storitev – Stroški, povezani z odsotnostjo osebja zaradi porodniškega dopusta in nege vzdrževanih družinskih članov – Prispevki, ki jih država plača zasebnim podjetjem – Sklep o nenasprotovanju – Nepostavitev v slabši konkurenčni položaj – Neobstoj neposrednega nanašanja – Nedopustnost)